Polityka prywatności

RODO Oświadczenie o ochronie prywatności

Należy z góry zaznaczyć, że dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze funkcjonalne pliki cookie ograniczyć i anonimizować. Nie stosujemy remarketingu Google. A Google GA4 sprawia, że ​​adresy IP są anonimowe. Z tego powodu nasz pasek plików cookie nie jest obowiązkowy.

Postanowienia wstępne 

Na tej stronie znajdziesz oświadczenie o ochronie prywatności strony odpowiedzialnej. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Odpowiedzialny jest zarejestrowany w rejestrze handlowym Izby Gospodarczej pod numerem 14 11 63 37 i nosi nazwę tego sklepu internetowego oraz Bransoletki. Z osobą odpowiedzialną można się skontaktować pod adresem e-mail info@bransolet.pl.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Strona odpowiedzialna postępuje z przetwarzaniem danych osobowych. Na przykład wskazano, jakie (kategorie) dane osobowe są gromadzone i w jakim celu dane osobowe są wykorzystywane. Administrator wskazuje również podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.  

Przetwarzanie danych osobowych przez Stronę odpowiedzialną podlega ustawowym wyjątkom. Z tego powodu przetwarzanie nie zostało zgłoszone do holenderskiego organu ochrony danych. 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Aktualne oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane 15-01-2023.

Rodzaje, cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Dane adresowe;
  • Numer konta bankowego;
  • Metoda płatności
  • Anonimowe adresy IP (pomyśl o Google GA4 bez ponownego marketingu)
  • Nazwa firmy.

Administrator przetwarza te dane osobowe wszystkich klientów, z którymi zawiera umowę. Przetwarza te dane w celu KONTAKT w celu nagrywania z Tobą oraz w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.

Adres e-mail lub numer telefonu może być również wykorzystany do informowania Cię o zamówieniach, produktach lub usługach w przyszłości.

Przetwarzanie Twoich danych opiera się na następujących podstawach prawnych: zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych oraz niezbędność do wykonania umowy.

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo masz umowę ze Stroną odpowiedzialną. Po wygaśnięciu umowy między Tobą a Stroną Odpowiedzialną, Strona Odpowiedzialna usunie Twoje dane osobowe ze swoich systemów.

Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy.

Funkcjonalne pliki cookie  

Odpowiedzialne wykorzystanie na swojej stronie internetowej funkcjonalne pliki cookie. Plik cookie to fragment danych umieszczany na Twoim komputerze przez stronę internetową. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową Administratora, zbiera ona podstawowe informacje techniczne, takie jak np. z jakiej strony trafiłeś na tę stronę. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy plików cookie i podobnych technologii. Ta strona internetowa może wykorzystywać funkcjonalne pliki cookie, aby dostarczać odwiedzającym dostosowane informacje, zbierać informacje i śledzić odwiedzającego podczas wizyty na stronie. Pomaga to Administratorowi zapewnić dobre wrażenia użytkownika.

Odnośniki do innych stron internetowych 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny.

Możliwe, że ta strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są zarządzane i/lub nie są własnością strony odpowiedzialnej. Jeśli uzyskałeś dostęp do innej witryny internetowej, klikając taki link, zastosowanie ma oświadczenie o ochronie prywatności tej witryny internetowej. Odpowiedzialny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zewnętrzne strony internetowe ani za politykę prywatności na tych stronach. Administrator zaleca uważne przeczytanie jego oświadczenia o ochronie prywatności podczas odwiedzania zewnętrznych witryn internetowych przed kontynuowaniem korzystania z tych witryn.

Przekazywanie osobom trzecim 

Twoje dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli Administrator będzie zobowiązany do przekazania Twoich danych osobowych właściwym organom na podstawie obowiązku prawnego.

Zabezpieczenie 

Administrator podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Twoich danych osobowych przed utratą lub przetwarzaniem niezgodnym z prawem. Strona posiada certyfikat SSL, co oznacza, że ​​dane przesyłane są wyłącznie bezpiecznym połączeniem.

Twoje prawa do prywatności 

Przysługuje Ci szereg praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Masz prawo żądania od Administratora wglądu (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO) oraz usunięcia (art. 17 RODO) Twoich danych osobowych. Masz również prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). W pewnych okolicznościach masz również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). Te prawa do prywatności nie mogą być wykonywane we wszystkich przypadkach. Więcej informacji na temat tego, kiedy można skorzystać z jednego lub więcej z tych praw, można znaleźć na stronie internetowej holenderskiego organu ochrony danych.

Możesz wysłać prośbę o skorzystanie z jednego z tych praw do prywatności na adres info@bransoletki.nl. Strona odpowiedzialna stara się odpowiedzieć na takie żądania w ciągu dwóch tygodni.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@bransoletki.nl.

Jeżeli chcesz złożyć skargę na Administratora w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz to zrobić do organu nadzorczego (np. holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Możesz zrezygnować z newslettera specjalnie zarejestrowanego przez siebie, wysyłając wiadomość e-mail na adres newsletter@bransoletki.nl.